SpoilerTV | Photos | Heroes Reborn | Season 1 | Promotional Episode Photos | Episode 1.06 - Game Over | NUP_169803_0865

NUP_169803_0865

HEROES REBORN -- "Game Over" Episode 106 -- Pictured: (l-r) Jack Coleman as Noah Bennet, Kiki Sukezane as Miko Otomo, Toru Uchikado as Ren Shimosawa, Henry Zebrowski as Quentin Frady -- (Photo by: Christos Kalohoridis/NBC)Archive View | Powered by Zenphoto